עורך דין מקרקעין

|

עורך דין צוואות

|

עורך דין ירושותמאור בן דוד

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

icon1
‫‫עורך דין חברות
משרדנו בעל ניסיון רב בהקמת חברות ובמתן ליווי משפטי לחברות פרטיות ומספק ייעוץ משפטי לחברות, הכולל הקמת חברה, ניסוח ועריכת הסכמי מייסדים, ניהול חברות, קבלת החלטות דירקטוריון ובעלי מניות וכן ביצוע הליכי פירוק חברות.
icon2
עורך דין צוואות
משרדנו מתמחה בתחומי הירושות והצוואות, לרבות ניסוח ועריכת צוואות, הגשת בקשות לצו קיום צוואה או ירושה, ניהול עיזבונות וניסוח ועריכת הסכמי ממון.
icon3
‫עורך דין מקרקעין
משרדנו מטפל בכל היבטי תחום המקרקעין והנדל"ן הכוללים: ניסוח ועריכת הסכמי מכר לרכישת/מכירת דירות מגורים, מגרשים, נכסים עסקיים, ייצוג קונים במשא ומתן לרכישת דירה מקבלן וניסוח ועריכת הסכמי שכירות לסוגיהם.
מלא פרטיך ונשוב בהקדם
שם :
טלפון :
אימייל :
shadow_left
חדשות באתר‬

10.4.2012

פסק דין בעניין הסכמים לרכישת דירה מקבלן

 

12.4.2012

מדריך לרכישת דירת מקבלן 

 

23.4.2012

פטור ממס שבח לדירות מגורים

 
30.4.2012

חשיבות ייצוג משפטי בעת רכישת דירה מקבלן 
26.3.2012

מן העיתונות:

משרדנו הגיש תביעה ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית בסך של 7.76 מליון ש"ח כנגד חברת שילב לאחר שהחברה מכרה ללקוחותיה מנשא פגום.

לקריאת הידיעה הקלק כאן
 

 
shadow_right
 

מיסוי מקרקעין:

בעת ביצוע עסקת מקרקעין חלה חובת תשלום מס  הן על מוכר הזכויות והן על רוכש הזכויות. על מוכר הזכויות יחול חובה לתשלום מס שבח ועל רוכש הזכויות יחול חובת תשלום מס רכישה. 

מס שבח:

מס שבח הינו מס אשר מוכר נכס מקרקעין משלם בעת מכירת זכות במקרקעין. מס השבח הינו הרווח שהפיק מוכר הזכות במקרקעין  בעת מכירת הזכות לאחר הפחתת  עלות רכישת הזכות והוצאות שהוציא המוכר בקשר לרכישת זכות המקרקעין והשבחתה לאורך השנים. פטור ממס השבח שנוצר בעת מכירת דירת מגורים מזכה- דירה ששימשה בעיקרה למגורים או 4/5 מהתקופה שבשלה מחושב השבח, או ארבע שנים שקדמו למכירתה, פוטר את המוכר ממס השבח החל העסקה זאת בהתקיימות תנאים אלו:

א. המוכר מוכר את כל זכויות המקרקעין שיש לו בדירת המגורים המזכה.

ב. המוכר הגיש בקשה לפטור ממס במועד הגשת ההצהרה על המכירה.

ג. מתקיים אחד מהתנאים המפורטים להלן:

א.פטור א':

מכירת דירה אחת כל 4 שנים.המוכר לא מכר ב-4 השנים שקדמו למכירה הנוכחית דירת מגורים אחרת בפטור ממס. אולם ניצול הפטורים הבאים ב-4 השנים שחלפו אינו שולל מתן פטור למכירה הנוכחית:

1.מתנה פטורה לילדו או לבן זוגו של נותן המתנה.

2.מתנה פטורה למדינה, לרשויות מקומיות למוסדות לאומיים או למוסדות ציבור.

3.מכירה פטורה של דירת ירושה(יפורט בהמשך)

פטור זה הינו פטור כללי המוענק במכירת "דירת מגורים מזכה" פעם אחת בכל 4 שנים, ללא תלות במספר הדירות שבבעלות המוכר.

ב.פטור ב':

מכירת דירת מגורים אחת ל-18 חודשים, כאשר המוכר לא החזיק ב-4 השנים האחרונות ביותר מדירה אחת בו זמנית.

כלומר הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל והתקיימו גם כל אלה:

1.המוכר לא מכר ב-18 החודשים שקדמו למכירה הנוכחית, דירת מגורים אחרת בפטור ממס לפי סעיף זה.

2.לא היתה למוכר בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת ב-4 השנים שקדמו למכירה.

ג.פטור ג':

מכירת דירה שנתקבלה בירושה. המכירה היא של דירת מגורים מזכה שקיבל המוכר בירושה בהתקיים כל אלה:

1.המוכר הוא בן זוג של המוריש או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא המוריש.

2.לפני פטירתו היה המוריש בעליה של דירת מגורים אחת בלבד.

3.אילו היה המוריש בחיים ומוכר את דירת המגורים הוא היה בפטור ממס בשל המכירה.

כלומר הסעיף פוטר דירת ירושה אחת, בלי תלות במספר הדירות שיש ליורש או במספר הפטורים שניצל בעבר התנאי הוא שהמוריש לפני פטירתו היה בעליה של דירת מגורים אחת ושאילו היה בחיים הייתה עומדת לו אחת מעילות הפטור הנ"ל ממס שבח

ד.פטור ד':

מכירת דירה שקיבל בירושה מוסד ציבורי. המכירה היא של דירת מגורים מזכה שקיבל בירושה מוכר שהוא מוסד ציבורי בהתקיים כל אלה:

1.המוסד הציבורי מגיש דו"ח שנתי ועשה כן בשנים שעברו.

2.המוסד הציבורי עשה שימוש בכל סכום התמורה שנתקבל ממכירת דירת המגורים למטרותיו הציבוריות לפי אישור רו"ח בדו"ח השנתי.

3.לפני פטירתו היה המוריש בעליה של דירת מגורים אחת בלבד.

4.אילו היה המוריש בחיים ומוכר את דירת המגורים הוא היה פטור ממס בשל המכירה.

5.המוריש קבע בצוואתו שימוש מוגדר בכל התמורה למטרות הציבוריות של המוסד הציבורי לפי אישור רו"ח בדו"ח השנתי.

הוראות השעה:

בנוסף על מנת להגדיל את היצע דירות המגורים ולהפחית במעט את שוק הנדל"ן פרסם מנהל מיסוי מקרקעין הוראת שעה המאפשרת קבלת פטור נוסף  ממס שבח בנוסף וללא שום קשר לפטורים הנ"ל.

בפטור הנוסף ניתן להשתמש בעת מכירת דירת מגורים מזכה ובתנאי כי מוכר הדירה יעמוד בקריטרינוים כדלקמן:

1.הדירה עונה להגדרת דירת מגורים מזכה כאמור לעיל.

2.המכירה בוצעה בתקופה שבין 1.1.2011-31.12.2012.

3.שווי המכירה אינו עולה על 2,200,000 ₪

4.המכירה אינה לקרוב משפחה כהגדרתו בחוק מס שבח.

5.הדירה הנמכרת לא התקבלה במתנה וללא תמורה בתקופה שבין 1.11.2010-31.12.2012

6.לפני מכירת הדירה הנוכחית לא מכר מבקש הפטור יותר מדירה אחת בפטור לפי הוראות השעה.

 

יודגש כי האמור להלן אינו מהווה יעוץ משפטי, ויש להיוועץ בעורך דין המתמחה בדיני מקרקעין לפני מכירה או  רכישה וכל עסקה באופן פרטני.